QUÉT QR NHANH
Menu kỹ thuật số không tiếp xúc

Hàng ngàn nhà hàng sử dụng QuickQR
để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

Tham gia ngay
Chúng ta làm gì?

Các giải pháp sáng tạo để tạo menu kỹ thuật số QR tự thiết kế

Bạn có thể tạo menu của riêng mình bằng mã QR Code tự thiết kế. Ngoài ra nhiều mẫu QR làm cho nó tốt hơn.

Gói thành viên

Starter Plan (Free)

$ 0.00/ Hàng năm
Đặc điểm của Starter Plan (Free)
 • 3 Danh mục thực đơn
 • 10 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • 200 Số lần quét mỗi tháng
 • Include Eazy POS yes
Tham gia ngay

Extended Plan

$ 20.00/ Hàng năm
Đặc điểm của Extended Plan
 • 10 Danh mục thực đơn
 • 30 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • 5000 Số lần quét mỗi tháng
 • Include Eazy POS yes
Tham gia ngay

Advance Plan

$ 50.00/ Hàng năm
Đặc điểm của Advance Plan
 • 15 Danh mục thực đơn
 • 30 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • Vô hạn Số lần quét mỗi tháng
 • Include Eazy POS yes
Tham gia ngay

Bánh quy

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Chính sách Cookie

Chấp nhận